Veri Gizliliği Beyanı

Verilerinizi ve haklarınızı işleme şeklimiz - Konstanz Yurttaşları Anketi bağlamında AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB GVKT) Madde 13 uyarınca bilgilendirme

1. Ön söz 

Veri Gizliliği Beyanının amacı, diğerlerinin yanı sıra verilerin işlenmesi, kullanılması, toplamanın amacı, türü ve kapsamı hakkında Sizi bilgilendirmektir. Bu ankete katılım, isteğe bağlı gerçekleşmektedir. İstediğiniz zaman anketi iptal etme ve katılım rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu, Sizin için herhangi bir sakınca doğurmayacaktır. Anket kapsamında güvenip bize teslim ettiğiniz verilerinizi, elbette sorumlu bir şekilde ele alacağız. Verileriniz, yasal veri koruma yönetmeliklerine, özellikle AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) ile Baden-Württemberg Eyalet Veri Koruma Yasasına uygun olarak ve ayrıca aşağıdaki Veri Gizliliği Beyanında belirtildiği üzere gizlilikle kaydedilecek ve kullanılacaktır.

2. Neden sizinle anket yapmak istiyoruz? 

Konstanz Yurttaşları Anketi, 2008’den beri her yıl gerçekleştirilmekte ve sosyal bilimlerdeki içeriklere ve metodolojik konulara odaklanmaktadır. Bu çalışma, Konstanz Üniversitesi (Prof. Dr. Hinz Çalışma Grubu) tarafından tasarlanmış olup, ilgili anketler Konstanz şehri ile (ana makam, istatistik ve kontrol desteği birimleri) yakın bir iş birliği içinde koordine edilmektedir. Anket sorularında, belediye bölgesine yönelik siyasetin ve sosyal raporlamanın güncel konularına ek olarak, özellikle genel bilimsel ilginin odak noktaları ön plana çıkmaktadır.

3. Ankete katılmak zorunda mısınız?  

Hayır. Aksine, ankete katılım için Sizden açık onayınızı istiyoruz.

4. Biz kimiz ve kimle iletişime geçebilirsiniz? 

İçerikten sorumlu ve iletişim ağı yapısı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemlere ilişkin sorularınız için irtibat kişisi: 

Konstantin Mozer
Universitätsstraße 10
78464 Konstanz
Tel.: +497531 88-2166
E-posta: Konstantin.Mozer@uni-konstanz.de

Hukuken sorumlu kuruluş olarak,

Konstanz Üniversitesi
78457 Konstanz, Almanya
Tel.: +49 7531 88-0
Faks: +49 7531 88-3688
Internet: www.uni-konstanz.de

kişisel verilerinizi korumak için gerekli tüm önlemleri alır. Veri koruma beyanı ile ilgili sorularınız için, lütfen veri koruma yetkilisi ile iletişime geçin:

N. N.
datenschutzbeauftragter@uni-konstanz.de

5. Hangi verileri topluyoruz ve bunları nereden alıyoruz? 

Kişisel bilgilerinizi adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden aldık. Kimliği belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin bu kişisel veriler, özellikle isimleri ve adresleri içerir. Üniversitelerin bu verilere erişimine araştırma amaçlı olarak izin verilmektedir. Bunlar, yalnızca bir araştırma projesi kapsamında Sizinle iletişime geçebilmek için kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, ankette verdiğiniz yanıtlarla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nitelik, anket sırasında bize sağlayabileceğiniz kişisel veriler için de geçerlidir (örneğin bize bir soru yönelttiğinizde).  

Tüm yanıtlar mutlak gizlilikle ele alınır ve iletişim bilgilerinden ayrı olarak saklanır. Anket sonuçları, anonimleştirilmiş (isimsiz) halde ve toplu bir biçimde yayınlanır. Bunun anlamı şudur: Hiç kimse yayınlanan anket sonuçlarına bakarak bu beyanların kimin tarafından yapıldığını anlayamaz.

6. Verileri hangi yasal dayanaklar kapsamında kullanıyoruz? 

İsimlerin ve adreslerin işlenmesi:  GVKT madde 6, fıkra 1 bent e) ile bağlantılı olarak LDSG (Eyalet Veri Koruma Yasası) madde 13 ve BMG (Federal Kayıt Yasası) madde 46 (Araştırma Kurumları Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi).  

Spesifik iletişim bilgileri ve anket içerikleri:  GVKT madde 6, fıkra 1 bent e) ile bağlantılı olarak LDSG madde 13 (Araştırma Kurumları Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi) ve GVKT madde 6 fıkra 1 bent a) ve madde 9 fıkra 2 bent a) (Rıza Beyanı).  

Çok önemli: Kişisel verilerinizi hiçbir koşulda üçüncü taraflara satmıyoruz!

7. Verilerinizi kimler ve neden alıyor? 

7.1 Konstanz Üniversitesi dahilinde kalan kişisel verileriniz: Yalnızca proje çalışanları kişisel verilerinize erişebilir. Bu kişiler, kişisel verilerin korunması bağlamında yükümlü kılınmıştır.

7.2 Bizi destekleyen hizmet sağlayıcıları: Bu projedeki hizmet sağlayıcı firmalar, Hartmann Druck ve Questback şirketleridir. Hartmann Druck, bizim talimatımız doğrultusunda ön yazıları basar ve gönderir. Questback, anketlere ve panel yönetimine yönelik yazılımı sağlar ve bunları kendi sunucularında barındırır. Her iki hizmet sağlayıcının şirket merkezi AB’de bulunmakta olup, bunlar AB veri koruma yönetmeliklerine tabi firmalardır. Bizim adımıza verileri işleyen tüm hizmet sağlayıcılarla, ilgili iş adımlarının tamamlanmasından sonra tüm kişisel verilerin geri alınamaz bir şekilde silinmesi, yapılan sözleşmelerle belirlenmiştir. Kişisel verilerin korunması yasalarına ilişkin tüm sorularınız için lütfen doğrudan yukarıda belirtilen irtibat kişisiyle iletişime geçin.  

Size, kişisel verilerinizin dahil olmayan üçüncü taraflara aktarılmayacağı güvencesini veriyoruz.

8. Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz? 

Kişisel verilerinizi, ilgili veri işleme amaçları için gerek duyduğumuzdan daha uzun süre saklamayız. Araştırma projemize katılmazsanız, tüm kişisel verileriniz en geç ilgili anket yılının 31 Aralık tarihine kadar silinmiş olacaktır. Araştırma projemize katılırsanız, projeden ayrıldığınızda tüm kişisel verileriniz silinecektir. Bu işlem, bizdeki kaydınızı sildiğinizde veya Konstanz’dan başka bir kente taşındığınızda gerçekleşir.

9. Hangi haklarınız var? 

9.1  Bilgi edinme, verilerin düzeltilmesi, verileri sildirme, veri işlenmesinin sınırlandırılması, itiraz

GVKT madde 15 uyarınca saklanmakta olan kişisel verileriniz hakkında Konstanz Üniversitesinden bilgi edinme ve/veya GVKT madde 16 uyarınca yanlış saklanan kişisel verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz.  

Bunun haricinde GVKT madde 17 uyarınca verileri sildirme hakkı, verilerin işlenmesini sınırlandırma hakkı (GVKT madde 18) ve

 9.2 veri işlemeye itiraz hakkına (GVKT madde 21) sahipsiniz.

Rıza beyanında bulunduysanız, istediğiniz zaman ve Sizin için herhangi bir sakınca doğurmayacak şekilde bu rızayı geri çekebilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, o ana kadar yapılan veri işlemenin yasalara uygunluğunu etkilemez. Bunun için tarafımıza, surveylab@uni-konstanz.de adresine bir e-posta gönderin veya şu adrese yazın: Sayın Dr. Thomas Wöhler, Konstanz Üniversitesi, Surveylab, Fach 40, 78457 Konstanz.

Bunun haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasalarını ihlâl ettiği görüşündeyseniz, ilgili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır (GKVT madde 77). Yetkili denetim makamı, Baden-Württemberg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Komiseridir. (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de)

Bu bağlamda herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, lütfen doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size, kişisel verilerinizi özenle ele alacağımızı temin edebildiğimizi ve verileri toplama nedenlerini açıklayabildiğimizi umuyoruz. Güveniniz için size içtenlikle teşekkür ederiz.