Što predstavlja anketa građana Konstanza?

Anketa građana Konstanza općinsko je longitudinalno istraživanje koje se provodi godišnje od 2008. godine. Dobiveni podaci temelje se na reprezentativnom uzorku populacije Konstaza; koriste se za opisivanje društvenih promjena u gradu i analizu ključnih pitanja od interesa za grad Konstanz i njegove građane. Studiju je osmislilo Sveučilište u Konstanzu (radna skupina prof. Dr. Hinz), pri čemu je izrada upitnika usko koordinirana s gradom Konstanzom (glavni ured, statistika i kontrolna podrška).

Upitnik se bavi aktualnim pitanjima lokalne politike, položajem posebnih skupina poput obitelji ili učenika, kao i aspektima od općeg znanstvenog interesa. Svake godine postoji glavna tema. Do sada su to bili: stanovanje, građanski angažman, kultura i obrazovanje, suživot generacija, obljetnica sabora u Konstanzu, građani i općine u dijalogu te, prošle godine, digitalizacija, saobraćaj i plaže za kupanje. Redovito se ispituje zadovoljstvo građana životom, kao i socio-demografske karakteristike. Potonji se koristi za opisivanje promjena u sastavu stanovništva tijekom vremena.

U međuvremenu (od 2015 godine),anketa građana Konstanza zamišljena je kao isključivo online istraživanje kojem se može pristupiti i putem mobilnih uređaja poput tableta ili pametnih telefona. Procjenjuje se da četiri od pet kućanstava u Konstanzu ima pristup internetu. To dovodi do nereprezentativnosti zbog fokusa prema populaciji koja poznaje internet, što se, međutim, može korigirati vaganjem rezultata prema karakteristikama kao što su dob, urbana regija, spol i nacionalnost.