Podaci o sudjelovanju

Sudionici istraživanja mogu pronaći više informacija ovdje

Mogu sudjelovati stanovnici Konstanza koji su se već prijavili za javno ispitivanje i koji su pristali na ponovno kontaktiranje. Sudjelovanje je naravno dobrovoljno za sve one kojima su kontaktirani.

Na zahtjev sveučilišta, grad Konstanz svake tri godine uzima slučajni uzorak od 1.500-4.000 građana iz registra stanovništva. Odabrani ljudi primit će popratno pismo sa sveučilišta koje sadrži internet link i pojedinačni kôd sa zahtjevom da se tamo registriraju za online anketu.


Time se osigurava sudjelovanje samo onih ljudi koji su primili kod. Također je moguće slati podsjetnike ako nema registracije. Registracija je neophodna kako bi Vas Sveučilište u Konstanzu moglo kontaktirati za buduće ankete.

Prekid sudjelovanja u javnoj anketi

Svatko tko više ne želi sudjelovati u javnoj anketi može se odjaviti u bilo kojem trenutku i tada više neće biti kontaktiran. Napišite nam e -poruku ili se prijavite na svoj nalog za anketiranje građana.